Skolyoz Korsesi İle Tedavi

Skolyoz hastalığında erken dönemde konulan teşhis, skolyoz korse tedavisinin daha etkili ve başarılı olmasını sağlar.
Skolyoz korsesi genel olarak 20 derece ve üzerindeki hastalarda doktorlar tarafından tavsiye edilir. Doğru planlanmış ve uygulanmış bir korseden eğriliği en az 10 derce düzeltmesi, hastanın skolyozuna uygun ters basınç sağlaması, hastayı takip eden doktorun onayını alabilmesi beklenir. Skolyoz korsesinin hastaya uygunluğunu denetleyecek olan en doğru merci ve otorite skolyoz korsesini hastaya öneren doktorudur. Bu noktada korse uygulaması yapıldıktan sonra ailelerin ilgili doktora korsenin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol ettirmeleri büyük bir önem arz eder.

Skolyoz korsesinin hastaya uygunluğunu denetleyecek olan en doğru merci ve otorite skolyoz korsesini hastaya öneren doktorudur. Bu noktada korse uygulaması yapıldıktan sonra ailelerin ilgili doktora korsenin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol ettirmeleri büyük bir önem arz eder.

Skolyoz tedavisinde hastanın korseyi günde kaç saat kullanacağı hastanın genel durumuna göre doktor tarafından belirlenir ve karar verilir.
Skolyoz korsesi tedavisi planlama gerektiren uzun soluklu bir süreçtir. Hastanın belli zaman aralıklarında kontrollerini aksatmadan düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Doktor tarafından bu kontrollerde gerek duyulması halinde korseli yada korsesiz tam boy omurga filmi istenebilir. Skolyoz hastalığında hastanın skolyozunda ilerleme var ise hekim tarafından korse tedavisi ile birlikte özel skolyoz egzersizleri birbirini tamamlayan bir tedavi şeklinde önerilebilir. (Bu tedavi önerileri doktorlar tarafından verilebilir.)